BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
İstanbul Gelişim Üniversitesi
Kısa adıyla BAP (Bilimsel Araştırma Projeleri), yüksek öğretim kurumlarındaki bilimsel araştırmaların desteklenmesi amacıyla geliştirilmiş bir uygulamadır. Bu uygulama YÖK'ün 01.01.2002 tarihinden geçerli olmak üzere yürülüğe aldığı Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik uyarınca gerçekleştirilmektedir.  Her üniversitede BAP projelerine yönelik başvuruların alınması değerlendirilmesi ve kabul durumunda projenin izlenmesini sağlayacak tüm süreci koordine edecek bir birim bulunur. Bu birime yapılan başvurular üniversite bünyesinde kurulmuş komisyonlar ve alanında uzman jüriler tarafından değerlendirilir. Kabul edilen projeler için izleme jürileri oluşturulur ve bu jüriler belli periyotlarla ilerleme raporlarını inceleyip değerlendirir. BAP projesinde proje yürütücüsü en yetkili kişidir. Projeye başkanlık yapar. Projede proje yürütücüsünün dışında ayrıca araştırmacılar yer alır. Üniversitemizde bu amaçla faaliyet yürütüen birim Bilimsel Araştırma Projeleri Araştırma ve Uygulama Merkezi’dir (BAPUM). Üniversitemizin tüm öğretim elemanları BAPUM’a başvurabilirler.

Başvurularınızı akademik dönem içerisinde her zaman gerçekleştirebilirsiniz. 

http://bap.gelisim.edu.tradresinden gerekli yardımcı dökümanları ve kılavuzları okuyarak uygun proje tipi seçildikten sonra başvuru belgesi doldurulur ve kontrol listesinde belirtilen diğer belgeler hazırlanır. Başvuru belgelerinin tamamlanmasının ardından dosyalar dijital olarak http://bapum@gelisim.edu.tr adresine gönderilir. Dosyalar gönderilirken e-postanın konu kısmına proje tipine ait kod, gönderim tarihi ve yürütücünün adının ve soyadının ilk harfleri oluşturulan kod yazılır. Başvuru dosyasının kendisi ise Rektör Yardımcılığı Makamına teslim edilmektedir.
Örnek:
  • Yürütücü: Necip Ozan TİRYAKİOĞLU
  • Başvuru tarihi: 24.02.2019
  • Proje Tipi: Kapsamlı Araştırma Projeleri
  • Proje Başvuru Kodu: KAP-240219-NOT
Farklı proje tiplerinin farklı süreleri ve tamamlama gereklilikleri vardır. Daha fazla bilgi için lütfen http://bap.gelisim.edu.tr adresindeki kılavuza başvurun.


Proje tipine göre yürütücünün sorumlulukları değişse de, yürütücülerden 6 aylık periyotlarda gelişme raporu, proje sonunda sonuç raporu beklenmektedir. Ayrıca proje çıktılarının yine proje tipine göre değişen şekillerde akademik yayın olarak yayınlanması gerekmektedir. 
Kısa adıyla BAP (Bilimsel Araştırma Projeleri), yüksek öğretim kurumlarındaki bilimsel araştırmaların desteklenmesi amacıyla geliştirilmiş bir uygulamadır. Bu uygulama YÖK'ün 01.01.2002 tarihinden geçerli olmak üzere yürülüğe aldığı Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik uyarınca gerçekleştirilmektedir.  Her üniversitede BAP projelerine yönelik başvuruların alınması değerlendirilmesi ve kabul durumunda projenin izlenmesini sağlayacak tüm süreci koordine edecek bir birim bulunur. Bu birime yapılan başvurular üniversite bünyesinde kurulmuş komisyonlar ve alanında uzman jüriler tarafından değerlendirilir. Kabul edilen projeler için izleme jürileri oluşturulur ve bu jüriler belli periyotlarla ilerleme raporlarını inceleyip değerlendirir. BAP projesinde proje yürütücüsü en yetkili kişidir. Projeye başkanlık yapar. Projede proje yürütücüsünün dışında ayrıca araştırmacılar yer alır. Üniversitemizde bu amaçla faaliyet yürütüen birim Bilimsel Araştırma Projeleri Araştırma ve Uygulama Merkezi’dir (BAPUM). Üniversitemizin tüm öğretim elemanları BAPUM’a başvurabilirler.