BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
İstanbul Gelişim Üniversitesi
Proje Numarası Proje Yürütücüsü Birimi Proje Başlığı Proje Süresi
HD-190220-AN Dr. Öğr. Üyesi Anıl Niş MMF Atık Malzemelerle Üretilen Farklı Geopolimer Harç Numunelerinin Yüksek Sıcaklık Etkisi Altında Durabilite Performansının İncelenmesi 12 Ay
DUP-100920-SGA Dr. Öğr. Üyesi Sinem Gürkan Aydın SBYO Isırgan Tohumunun Transesterifikasyonu ile Biyolojik Tabanlı Jet Yakıtı Üretimi  12 Ay
DUP-210720-GYS Dr. Öğr. Üyesi Gülsüm Yeliz Şentürk MMF Hiperbolik-Genelleştirilmiş Kompleks Katsayılı Fibonacci-Lucas Sayıları ve Kuaterniyonlar Teorisi 24 Ay
KAP-170320-SYB Dr. Öğr. Üyesi Serap Yeşilkır Baydar YBMUAM Çeşitli Bitkisel Ekstraktların Terapötik Etkilerinin Alzheimer Hastalık Modelinde In vitro İncelenmesi  12 Ay
BP-210720-KY Prof. Dr. Kürşat Yalçıner İİSBF  İki Adet Karma (Harmanlanmış) Öğrenme Sınıfı Projesi  2 Ay
BP-020919-SA Prof. Dr. Saadettin Aksoy MMF PLC Tabanlı DC Motor Servo Kontrol Eğitim Setlerinin Tasarımı ve Gerçekleştirilmesi  12 Ay
KAP-230120-BD Dr. Öğr. Üyesi Berrak Dumlupınar SBYO Pelargonium graveolens Uçucu Yağının Antioksidan Antikanser Etkileri ile Çeşitli Antibiyotik Kombinasyonlarının Patojen Mikroorganizmalara Karşı Sinerjik Potansiyeli  12 Ay
DUP-060220-ZSD Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Şentürk Dızman İİSBF İstanbul Gelişim Üniversitesi’nde Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Psiko Sosyal Durumları ile Öğretim Elemanlarının Kültürel Yetkinliklerini Belirlemeye Yönelik Bir Alan Araştırması  4 Ay
DUP-220220-MK Dr. Öğr. Üyesi Mehlika Karamanlıoğlu YBMUAM Cocos nucifera Yağlı Katkılı Biyomalzemelerin Üretilmesi, Karakterizasyonu ve Yara İyileştirmesine Etkisinin İncelenmesi  12 Ay
KAP-060220-TC Prof. Dr. Tarık Çakar MMF İstanbul İlinde Çalışma Hayatındeki Mesleki Gerilim ve Stres’in Araştırılması  24 Ay
DUP-170220-YK Dr. Öğr. Üyesi Yeşim Koçyiğit İİSBF Kadın Yöneticilerin Cam Tavan Aşma Stratejilerini Belirlemeye ve Ölçek Geliştirmeye Yönelik Bir Çalışma  4 Ay
BP-180220-ARN Dr. Öğr. Üyesi Ahmad Reshad Noori MMF Tabaklı Kompozit Kalın Dairesel Plakların Tamamlayıcı Fonksiyonlar Yöntemi ile Laplace Uzayında Dinamik Analizi 15 Ay
BP-070220-SK Dr. Öğr. Üyesi Sevcan Kahraman   Hiperspektral Görüntülerde Spektral Değişkenliğin Makine Öğrenmesi Temelli Yaklaşımlarla Azaltılması 18 Ay
DUP-060320-RHK Dr. Öğr. Üyesi Rıza Haluk Kul UBYO Görüntü İşleme Teknolojisi ile Hava Aracı Bakım Atölyelerindeki Potansiyel Tehlike Önleyici Bilişim Sistemi Geliştirilmesi ve Bunun Uygulanması 12 Ay
DUP-101219-AAH Dr. Öğr. Üyesi Abbas Ali Husseini YBMUAM Kanda Hızlı RNA İzolasyon Kiti Geliştirilmesi  6 Ay
HD-291119-AKD Dr. Öğr. Üyesi Aysun Kaya Deniz KTAUAM Gelecekten Alınan Ödünç: Sürdürülebilir Toplumlar için Kooperatifçilik  6 Ay
DUP-271119-HA Dr. Öğr. Üyesi Hakan Akça YBMUAM Bebek Sağlığı İzleme Sisteminin Geliştirilmesi  12 Ay
LTP-311019-IM Doç. Dr. Indrit Myderrizzi Fen Bilimleri Estitüsü FPGA Implementation of Discrete Cosine Transform Using an Efficient Hybrid Algortihm  12 Ay
DUP-111019-DUB Dr. Öğr. Üyesi Duygu Üner Bahar SHMYO Kanda Doğrudan Glikoz Düzeyi Ölçen Borat Sensörü Geliştirilmesi  12 Ay
HD-170719-HK Dr. Öğr. Üyesi Hakan Koyuncu MMF Alçak İrtifa Düşük kapasiteli Faydalı yük Model Roketi  3 Ay
DUP-250219-ÖK Dr. Öğr. Üyesi Özcan Kaya SBYO Ratlarda  Epidural Fibrozis ilişkili Postlaminektomi sendromunun önlenmesinde bariyer olarak sentetik damar grefti kullanımı  6 Ay
YUP-271218-AB Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Bolulu SBYO Erişkinlerde Santral İşitsel İşlemleme Fonksiyonlarinin Değerlendirilmesi  18 Ay
YUP-080518-AÖ Dr. Öğr. Üyesi Arzu Özgen SBYO Doğu Karadeniz Bölgesine ait Origanum vulgare’nin Filogenetik Analizi, Antioksidan ve Antibakteriyal Aktivitesinin Belirlenmesi                                 6 Ay
YUP-060918-İHT Dr. Öğr. Üyesi İsmail Hakkı Tekiner SBYO Çiğ ve Yarı-İşlenmiş Somon Balığında Alerjen Parvalbumin Yapının Düzeyi ve Gen Ekspresyonunun Araştırılması             
 7 Ay