BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
İstanbul Gelişim Üniversitesi
Ad : BURHAN
Soyad : ÇİL
Ünvan : Bilimsel Araştırma Projeleri UAM Müdür Yardımcısı
Dahili : 0212 422 70 00 - 7229
E-Posta : bcil@gelisim.edu.tr
Ad : NAİL
Soyad : ÖZTAŞ
Ünvan : Komisyon Başkanı
Dahili : 0212 422 70 00 - 7117
E-Posta : noztas@gelisim.edu.tr
Ad : OSMAN ERGÜVEN
Soyad : VATANDAŞ
Ünvan : Yönetim Kurulu Üyesi
Dahili : 0212 422 70 00 - 221
E-Posta : oevatandas@gelisim.edu.tr
Ad : BEDRİ
Soyad : YÜKSEL
Ünvan : Yönetim Kurulu Üyesi
Dahili : 0212 422 70 00 - 252
E-Posta : byuksel@gelisim.edu.tr
Ad : RIFAT
Soyad : MUTUŞ
Ünvan : Yönetim Kurulu Üyesi
Dahili : 0212 422 70 00 - 409
E-Posta : rmutus@gelisim.edu.tr
Ad : KAMİL
Soyad : KAYA
Ünvan : Yönetim Kurulu Üyesi
Dahili : 0212 422 70 00
E-Posta : kakaya@gelisim.edu.tr
Ad : İSMET
Soyad : ÇAVUŞOĞLU
Ünvan : Yönetim Kurulu Üyesi
Dahili : 0212 422 70 00 - 277
E-Posta : icavusoglu@gelisim.edu.tr
Ad : SERAP
Soyad : YEŞİLKIR BAYDAR
Ünvan : Bilimsel Araştırma Projeleri UAM Müdür Yardımcısı
Dahili : 0212 422 70 00 - 286
E-Posta : syesilkir@gelisim.edu.tr
Ad : HAMİT HALUK
Soyad : SELİM
Ünvan : Yönetim Kurulu Üyesi
Dahili : 0212 422 70 00
E-Posta : hhselim@gelisim.edu.tr