BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
İstanbul Gelişim Üniversitesi
Ad : HÜLYA
Soyad : YILMAZ
Ünvan : Müdür Yardımcısı
Dahili : 0212 422 70 00
E-Posta : hyilmaz@gelisim.edu.tr
Ad : BURHAN
Soyad : ÇİL
Ünvan : Müdür
Dahili : 0212 422 70 00 - 7229
E-Posta : bcil@gelisim.edu.tr
Ad : FATMA GÜL
Soyad : GEDİKKAYA
Ünvan : Müdür Yardımcısı
Dahili : 0212 422 70 00
E-Posta : fggedikkaya@gelisim.edu.tr