BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
İstanbul Gelişim Üniversitesi
Misyonumuz
Ülkemize fayda sağlayacak araştırma projelerinin yaygınlaştırılmasını sağlamak ve disiplinler arası işbirliğini teşvik etmektir.

Vizyonumuz
İstanbul Gelişim Üniversitesi mensubu akademisyenlerin bilimsel araştırma projelerini gerçekleştirmek için ihtiyaç duydukları desteği vererek üniversitemiz kaynaklarının etkin kullanımını sağlayarak üniversitemizin kalitesini yükseltmektir.