BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
İstanbul Gelişim Üniversitesi

BP.FR.01.02 EK1-Proje Başvuru Formu 
BP.FR.02 EK2-Proje Başvuru Dosyası Kontrol Formu 
BP.FR.03 EK3-Bilimsel Araştırma Projeleri Hakem Değerlendirme Formu 
BP.FR.04 EK4-Proje Önerisi BAPUM Komisyon Raportörü Formu 
BP.FR.05 EK5-Proje Sözleşmesi 
BP.FR.06 EK6-Gelişme Raporu Formu  
BP.FR.07 EK7-Gelişme Raporu Değerlendirme Formu  
BP.FR.08 EK8-Sonuç Raporu Formu 
BP.FR.09 EK9-Sonuç Raporu Değerlendirme Formu  
BP.FR.10 Proje Değerlendirme Hakem Ödeme Formu 
BP.YD.01 EK10-Hızlandırılmış Proje Desteği Uygulama İlkeleri 
BP.YD.02 EK11-Öğrenci Odaklı Proje Desteği Uygulama İlkeleri 
BP.YD.03 EK12-Lisansüstü Tez Proje Desteği Uygulama İlkeleri 
 

Yukarıdaki formlara ek olarak ayrıca 'Malzeme Talep Formu' ve 'Malzeme Teslim Tutanağı' da bulunmaktadır.
Bu formlar EBYS' de mevcut olup 
proje onaylanmasının ardından sadece EBYS üzerinden kullanılabilecektir.