BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
İstanbul Gelişim Üniversitesi
TÜBİTAK https://www.tubitak.gov.tr/ 
 
TEYDEB https://eteydeb.tubitak.gov.tr/teydebanasayfa.htm
 
İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) https://www.istka.org.tr/