BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
İstanbul Gelişim Üniversitesi
Projesi onaylanan tüm öğretim üyelerimizi tebrik eder başarılarının devamını dileriz. 
  1. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Duygu Üner Bahar’ın yürütücülüğünde Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne değerlendirilmek üzere ‘Doktor Öğretim Üyesi ve Uzman Destekleme Projeleri’ kapsamında ulaştırılan ‘Kanda Doğrudan Glikoz Düzeyi Ölçen Borat Sensörü Geliştirilmesi (DUP-111019-DUB)’ isimli projesi,
  2. Fen Bilimleri Enstitüsü öğretim üyelerinden Doç. Dr. Indrit Myderizzi’nin yürütücülüğünde Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne değerlendirilmek üzere ‘Lisansüstü Tez Projeleri’ kapsamında ulaştırılan ‘FPGA Implementation of Discrete Cosine Transform Using an Efficient Hybrid Algorithm (LTP-311019-IM)’ isimli projesi,
  3. Yaşam Bilimleri ve Biyomedikal Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Hakan Akça’nın yürütücülüğünde Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne değerlendirilmek üzere ulaştırılan ‘Doktor Öğretim Üyesi ve Uzman Destekleme Projeleri’ kapsamında ‘Bebek Sağlığı İzlem Sistemi (DUP-271119-HA)’ isimli projesi,
  4. Yaşam Bilimleri ve Biyomedikal Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi üzerinden Dr. Öğr. Üyesi Abbas Ali Husseini’nin yürütücülüğünde Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne değerlendirilmek üzere ulaştırılan ‘Doktor Öğretim Üyesi ve Uzman Destekleme Projeleri’ kapsamında ‘Kanda Hızlı Toplam RNA İzolasyon Kiti Geliştirilmesi (DUP-101219-AAH)’ isimli projesi,
  5. Kamuoyu ve Toplum Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Aysun Kaya Deniz’in hazırlayıp, Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne değerlendirilmek üzere “Hızlı Destek Projeleri” kapsamında gönderdiği "Gelecekten Alınan Ödünç: Sürdürülebilir Toplumlar için Kooperatifçilik (HD-291219-AKD)" isimli projesi,.

27 Şubat 2020 Perşembe