BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
İstanbul Gelişim Üniversitesi

Değerli Araştırmacılarımız,

ERA-NET SusAn (Sürdürülebilir Hayvan Yetiştiriciliği) Projesi kapsamında Fransa’da “Avrupa Hayvansal Üretiminin Geleceğini Öngörmek” başlıklı bir çalıştay düzenlenecektir. Çalıştay ile Hayvansal üretim sistemlerinde sürdürülebilirliğine daha bütünsel bir bakış açısı için araştırmada ekonomik, çevresel ve toplumsal yönlerin nasıl daha iyi bütünleştireceğine dair ileriye dönük ve bilim odaklı tartışmaların gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Başvuru Şartları

  • Son başvuru tarihinden önceki beş yıl içinde alınmış bir doktora derecesine sahip olmak. Bu koşul için mezuniyet tarihi dikkate alınacaktır.
  • Son başvuru tarihine kadar ERA-Net SusAn konsorsiyum ortak ülkelerinden birindeki bir üniversite veya araştırma yapan kuruluş tarafından istihdam edilmiş olmak (geçici veya kalıcı bir sözleşmeyle)
  • Yeterli düzeyde İngilizce bilmek
  • Araştırma alanları: hayvansal üretim, sistemsel (entegre) yaklaşımlar, sürdürülebilir kalkınma, tarım ekonomisi, kırsal sosyoloji.

Takvim 

Çağrı Duyurusu (Era-Net SusAn web sayfasında yapılacaktır, burayı tıklayınız): 29 Nisan 2019

Başvuru Son Tarihi: 6 Haziran 2019

Başvuru Sahiplerinin Bilgilendirilmesi: Temmuz sonu 2019

Bu bir ön duyuru olup başvuru ile ilgili tüm kurallar, zorunlu evraklar için şablonlar da dahil olmak üzere, Çağrı Duyurusunda verilecektir. 


24 Nisan 2019 Çarşamba